Diplomatieke Getuigenissen

Diplomatieke Getuigenissen is een oral history-project over de geschiedenis van de Nederlandse diplomatie. Gedurende het project zijn ca. 40 oud-diplomaten en beleidsmedewerkers geïnterviewd over hun betrokkenheid bij de totstandkoming en uitvoering van het buitenlands beleid van Nederland, van veiligheidsbeleid en Europese integratie tot ontwikkelingssamenwerking en conflictbemiddeling. In totaal zijn bijna 100 interviews afgenomen. Deze oral histories worden hier gepresenteerd als een bronnencollectie voor onderzoek.

Zoek in de collectie Lees meer over het project